/ Бидний тухай / Алба, салбар, хэсэг / Ар талын алба / АР ТАЛЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

АР ТАЛЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус ангийн ар талын алба нь цэргийн алба хаагчдын хангалт,үйлчилгээг зохион байгуулахтай холбогдсон хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд, холбогдох заалтууд, ар талын хангалтын төлөвлөлт, зохион байгуулахад шаардагдах норм, заавар, аргачлал, зөвлөмжүүд, хангалт, үйлчилгээний стандарт, салбаруудын өдөр тутмын хангалт аж ахуй удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, шийдвэр гаргах, хяналт, шалгалт хийх, зэрэг ажлуудыг үе шаттай хийж хэрэгжүүлж байна.

Ар  талын албан нь зэвсэг техник, хүнс, хувцас, хүн эмнэлэг, барилга орон сууц,авто техник, санхүү, гэх мэт  цэргийн дүрэмд заасан 6 албадтайгаар  ажил, үүргийг нэгтгэн ,Улсын онц чухал объектын харуул, харуулын цэгт үүрэг, гүйцэтгэж байгаа, бие бүрэлдэхүүний хувцас, хэрэглэл, зэвсэг тусгай хэрэгсэл,барилга байгууламж болон бусад аж ахуйн хангалт үйлчилгээг тухай бүрд нь албаны үйл ажиллагааг тасралтгүй  зохион байгуулан ажиллаж байна.

.

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна