/ Бидний тухай / Алба, салбар, хэсэг / Харуул, хамгаалалтын салбар / ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН САЛБАРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ:

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН САЛБАРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ:

          Хариуцсан салбарт хамгаалалтыг зохион байгуулж, удирдах, алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу явуулах, алба хаагчдынхаа сахилга, ёс зүйг бэхжүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангуулах, объектын хамгаалалтад ашиглагдаж буй зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, инженер техник, холбоо, дохиолол, телехяналтын хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, ашиглалтын байдалд үзлэг хийх, объектод гэмт хэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөн зохион байгуулах, дотоодын хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын ажлыг хангах, зорчигч, ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан хүргэх үүрэгтэй.

САЛБАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

-       Салбарын захирагч

-       Салааны захирагч

-       Эргүүлчин ахлагч

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна