/ Бидний тухай / Байгууллагын удирдлагууд / Хүний нөөц, соёл хүмүүжлийн ажил эрхэлсэн орлогч / АНГИЙН ЗАХИРАГЧИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ, СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ОРЛОГЧ, ХОШУУЧ Ж.ЦОЛМОН

АНГИЙН ЗАХИРАГЧИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦ, СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ОРЛОГЧ, ХОШУУЧ Ж.ЦОЛМОН

БОЛОВСРОЛ:

2004-2008 онд Цагдаагийн академийг “Эрх зүйч-Дотоодын цэргийн ажилтан” мэргэжил,

2015-2016 онд Удирдлагын академийг “Төрийн захиргааны менежмент” мэргэшлээр тус тус төгссөн. 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

2008-2012 онд Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангид салааны захирагч,

2012-2013 онд мөн ангид салбарын захирагчийн орлогч,

2013-2014 онд мөн ангид ротын захирагч,

2014-2017 онд Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Хамгаалалтын гуравдугаар газарт сургалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын16-ны өдрийг хүртэл Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангид цэргийн албаны зохион байгуулалт, сургалт хариуцсан ахлах офицер,

2017-2018 онд Дотоодын цэргийн штабын Харуул хамгаалалтын хэлтэст цэргийн албаны зохион байгуулалт хариуцсан чиглэлийн ахлах офицер,

2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус ангид ангийн захирагчийн хүний нөөц, соёл хүмүүжлийн ажил эрхэлсэн орлогчоор томилогдон ажиллаж байна.

 

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна