/ Бидний тухай / Байгууллагын удирдлагууд / Ангийн захирагчийн нэгдүгээр орлогч, штабын дарга / ЗАХИРАГЧИЙН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ, ШТАБЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Ж.МӨНХСОЛОНГО

ЗАХИРАГЧИЙН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ, ШТАБЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Ж.МӨНХСОЛОНГО

БОЛОВСРОЛ:

- Хилийн цэргийн дээд сургууль, Эрх зүйч – Хилийн албаны ажилтан бакалавр.

- ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны удирдлагын академи Төрийн болон захиргааны байгууллагын удирдлага, Магистр.

- АНУ БНХАУ-ын Шанхай хот, Бүгд найрамдах турк улсуудад терроризмтай тэмцэх тусгай хүчний алба хаагч бэлтгэх чиглэлээр мэргэшлийн тусгай бэлтгэл сургалтад хамрагдсан.

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

- Хилийн цэргийн тусгай бэлтгэлтэй бүлэг, Бүлгийн дарга

-  Хилийн цэргийн ... дугаар анги, Заставын орлогч, Заставын дарга

-  Дотоодын цэргийн тусгай бэлтгэлтэй бүлэг, Хэсгийн дарга

-  Дотоодын цэргийн 809 дүгээр тусгай салбар, Бүлгийн дарга

-  Дотоодын цэргийн 809 дүгээр тусгай салбар, Сургалт, тактик эрхэлсэн дэд дарга

-  Дотоодын цэргийн 805 дугаар анги, захирагчийн хүний нөөц эрхэлсэн орлогч дарга

-  Цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Шуурхай зориулалтын хэлтэс, Хэлтсийн дарга

- Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай ажиллагааны газар, Бүлгийн дарга

- Цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын 2 дугаар газар, дэд харуул хамгаалалтын хэлтсийн дарга

- 2017 оны 10 дугаар сарын 26-наас Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид захирагчийн нэгдүгээр орлогч, штабын дарга

-  2020 оны 03 дугаар сарын 06-наас захирагчийн нэгдүгээр орлогч штабын даргаар ажиллаж байна.

 

 

 

 

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна