• Ж.ТҮМЭНТУЛГА: ДОТООДЫН ЦЭРЭГ НЬ “ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ“ ТУСГАЙЛСАН ЧИГ ҮҮРЭГТЭЙ ТӨРИЙН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОВ.
  • ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
  • "ЦЭНГЭЭНТ БҮЖИГ"-ИЙН ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОВ.
  • ТУУЛЬС ХАЙЛУУЛАВ.
  • СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
  • ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
  • МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
  • СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
  • МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛГЭВ.
ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ХИЙЛЭЭ
..
2015-04-17
СУРГАЛТЫН ТАНХИМ ТОХИЖУУЛЛАА
Сургалтын материаллаг орчинг бүрдүүлэх зорилгоор Дэлхийн Зөн Монгол” олон улсын байгууллагатай хамтран сургалтын танхимыг тохижуулж танхимын..
2015-11-11
БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
..
2015-04-13
"ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Онгой байдлын сургуулийн ахлах багш, дэд профессор, онцгой байдлын хошууч Ч.Сүхбаатар батлагдсан төлөвлөөний ..
2015-04-09
"АХА" тэмцээн зохион байгуулав
Газрын ахлагчийн зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл хамтран алба хаагчдын дунд АХА тэмцээн зохион байгуулав...
2015-04-28
МАРШ ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛИЙН ТЭМЦЭЭН БОЛОВ
“Марш тусгай бэлтгэл”-ийн цогцолбор тэмцээнийг 2015.04.17-ны өдөр Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн Улиастайн аманд зохион байгуулж явуула..
2015-04-22
ДҮРЭМТ ХУЦВАСНЫ ҮЗЛЭГ ХИЙНЭ.
..
2015-04-13
БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ
..
2015-04-22
"АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ" сэдэвт сургалт зохион байгуулав.
"АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ БА ИЛ ТОД БАЙДАЛ" сэдвээр Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, Соён гэгээрүүлэх хэлтсийн аж..
2015-04-28
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМААР АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЯВУУЛАВ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Отгонгэрэл 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр газры..
2015-04-09
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна